logo adresa dum
 
E-mail Kontakty O nás Vybavení praxe Pro lékaře
ošetření
Implantáty
zihned
Galerie
Události
Dotazy
 
 
V současné době převládá v dentální implantologii trend učinit ošetření pomocí dentálních implantátů pro pacienta co nejméně náročné, a to jak po stránce
zatížení pacienta vlastním operačním výkonem, tak i po stránce časové a finanční.
V praxi to znamená snahu volit co nejšetrnější postup, chirurgické výkony co nejméně invasivní a pacienta zatěžující, počet těchto chirurgických výkonů, kontrolních vyšetření a pomocných úkonů co nejmenší a dobu od zahájení ošetření k jeho dokončení, co nejkratší.


Tomuto trendu odpovídají i novější postupy při zavádění zubních
implantátů a zhotovování protetické náhrady kotvené těmito implantáty, a to:

  1. okamžité (časné) zavedení zubního implantátu

  2. okamžité zatížení zubního implantátu

  3. kombinace okamžitého zavedení a zatížení zubního implantátu.

Okamžité nebo časné zavedení zubního implantátu

Ještě před několika lety platila v implantologii zásada zavádět zubní implantát do - po vytržení zubu - úplně zhojené kosti. V praxi to znamenalo čekat se zavedením zubního implantátu 6-12 měsíců od vytržení zubu. Pro pacienta to znamenalo v esteticky nebo funkčně náročných případech nutnost zhotovení provizorní
náhrady a její nošení po celou dobu tohoto období, plus ještě po celou dobu vhojovacího období zubního implantátu. Celkem to bývalo 15-ti až 18-ti měsíční období, které pro pacienta nebylo příjemné. Kromě toho se ukázalo, že zejména v předních úsecích chrupu, docházelo ke značnému úbytku kosti v místě
plánované implantace, což komplikovalo pozdější zavedení implantátu.Proto se implantologové začali zabývat myšlenkou zkrácení tohoto vyčkávacího období,
což nakonec vedlo až k metodě
okamžitého (tedy ihned po vytržení zubu) nebo časného (cca 1 měsíc po vytržení zubu) zavedení zubního implantátu. Tato metoda přinesla vedle zpříjemnění celého postupu pro pacienta i zmenšení úbytku kosti po extrakci, tedy omezení nutnosti náročnější dostavby kosti před nebo současně se zavedením zubního implantátu. Metodu okamžitého zatížení používáme zejména v distálních úsecích horní čelisti a v čelisti dolní, metodu časného zavedení nejvíce v předních úsecích čelisti horní.

 

 

Okamžité zatížení zubního implantátu.

Další snaha ještě víc zkrátit čas potřebný k provedení ošetření pomocí zubních implantátů vedla k metodě okamžitého zatížení zubního implantátu. To znamená zhotovení protetické práce (nejprve provizorní) na implantát současně s jeho zavedením. I tato metoda se ukázala jako velmi úspěšná, bohužel jí nelze využívat rutině u všech pacientů, ale pouze u menší části případů, které splňují předpoklady pro využití této metody.

 

 

Okamžité zavedení a zatížení zubních implantátů
(laicky ,,zuby ihned")

Kombinací výše uvedených metod vznikla metoda okamžitého zavedení a okamžitého zatížení implantátů. V praxi to znamená vytržení ztracených zubů, okamžité zavedení zubních implantátů do extrakčních ran a jejich zatížení přišroubovanou provizorní náhradou do 24 hodin od zavedení. Tato dnes již dlouhodobě ověřená metoda je pro pacienta velmi výhodná, pacient odchází prakticky ihned s fixní provizorní náhradou, která je jak funkčně, tak i esteticky plně vyhovující. Pacient je tedy ušetřen dlouhého hojícího období, dalších chirurgických a pomocných výkonů, nemusí nosit obvykle ne příliš vyhovující provizorní snímací náhradu a z hlediska biologického je menší nebezpečí úbytku kosti po vytržení zubu a paradoxně také přetížení implantátu. Bohužel, i tuto metodu lze využít pouze u menší části pacientů. Předpokladem je dostatečný objem kostní tkáně po vytržení zubu, neinfikovaná extrakční rána, kvalitní struktura kosti umožňující dobrou stabilitu a dotažení implantátu stanovenou silou a spolupracující pacient s dobrou ústní hygienou a nejlépe nekuřák.

V klinické praxi se tato metoda nejvíce používá při ošetření dolní čelisti. V předním úseku čelisti, kde obvykle bývá dostatečný objem kvalitní kosti, se zavádí 5-6 implantátů a ještě tentýž den se zhotoví buď nová provizorní náhrada nebo se
využije již existující snímací náhrada. Takto vytvořená provizorní náhrada se fixuje k implantátům přišroubováním. Obvykle po 3 měsících je tato provizorní náhrada nahrazena definitivní podmíněně snímatelnou (tedy fixovanou do implantátů přišroubováním) náhradou. Tato náhrada je pro pacienta zcela pevná, lékař jí však může v případě potřeby sejmout.


Ukázka klasického využití metody okamžitého zavedení a zatížení zubních implantátů provedeného v naší praxi viz fotogalerie našich pacientů případ 10.

 
    Copyright © 2006 PCDI  
Ošetření Implantáty Události