logo adresa dum
 
E-mail Kontakty O nás Vybavení praxe Pro lékaře Zpět Tis
 
foto zuby1
foto zuby2
foto zuby3
 
pro lékaře  
foto
 

Naše praxe nabízí lékařům, kteří mají zájem o ošetření svých pacientů dentálními implantáty, spolupráci v této oblasti. Nabízíme kompletní škálu implantologických výkonů, které patří do oblasti ambulantních výkonů. Používáme 2 typy dentálních implantátů, a to ve světě vysoce uznávané a v Evropě nejvíce rozšířené švýcarské implantáty Straumann a kvalitní české implantáty Impladent. Z přípravných implantologických výkonů provádíme augmentace, jak tvrdých, tak i měkkých tkání. V oblasti augmentace kostní tkáně provádíme výkony od menších augmentací s využitím klasické augmentační směsi vlastní kostní tkáně a uměle vyrobeného granulátu spolu s bariérou membránou až po operace typu zavřený i otevřený sinus lift a výkony s využitím kostních štěpů z intraorální oblasti.

Naše spolupráce s doporučujícími lékaři je založena na těchto
principech:

1) poskytujeme kvalitní implantologické ošetření založené na 25-tiletých zkušenostech v oblasti dentální implantologie, zavedení několika tisíc dentálních implantátů a úspěšnosti přibližně 99% v dolní čelisti a 97% v čelisti horní v období hodnocení 1 až 25-ti let

2) provádíme pouze dlouhodobě ověřené výkony a zavádíme implantáty, které jsou úspěšně používány již více než 10 let

3) po zavedení implantátu poskytujeme dlouhodobou záruku na vhojení implantátu

4) pro své doporučující lékaře provádíme vzdělávací akce tak, aby byl pro ně zajištěn přísun aktuálních informací v oblasti dentální implantologie

5) nabízíme spolupráci lékařům formou úplného implantologického ošetření (tedy provedením jak chirurgické, tak i protetické fáze ošetření) nebo ošetření pouze v oblasti chirurgické (vlastní protetické ošetření provede doporučující lékař)

6) spolupráce je založena na bázi kolegiality, tedy doporučený pacient bude v naší praxi ošetřen pouze v oblasti dentální implantologie a poté vrácen doporučujícímu lékaři k dalšímu ošetřování

7) pro dlouhodobě spolupracující lékaře jsou připraveny určité výhody

8) při větším počtu pacientů možnost realizace implantologického ošetření v ordinaci doporučujícího lékaře

 


 
  Copyright © 2006 PCDI  
logo