logo adresa dum
 
E-mail Kontakty O nás Vybavení praxe Pro lékaře Zpět Tis
ošetření
Implantáty
zihned
Galerie
Události
Dotazy
 

Koncepce ošetření

1) Prevence
2) Kvalitní bezbolestné a estetické ošetření s využitím moderních prostředků stomatologie
3) Komplexnost vyšetření

Jednou z hlavních zásad moderní mediciny, a tedy i zubního lékařství, je snaha onemocnění předcházet ještě před jeho vznikem (tzv. prevence onemocnění). Tento přístup ochrání pacienta před onemocněním samotným a je výrazně snadnější, než rozvinuté onemocnění později léčit.

Pravidelné preventivní vyšetření dutiny ústní zhruba 2x za rok, provedené erudovaným stomatologem, je základním způsobem, jak princip prevence realizovat. Toto vyšetření je třeba provést pečlivě a s využitím všech dnes dostupných pomůcek a metod a nelze jej realizovat "za pár minut". Součástí tohoto vyšetření musí být kompletní vyšetření nejen chrupu, ale i měkkých tkání dutiny ústní. Při hodnocení chrupu hodnotíme úroveň hygieny dutiny ústní, pátráme po případném vznikajícím nebo již existujícím zubním kazu a hodnotíme kvalitu již provedeného ošetření (ve viditelné oblasti vždy i estetiku ošetření), dále posuzujeme stav parodontu pacienta a také skus a případné ortodontické anomálie pacienta. Nezbytné rtg vyšetření provádíme pouze s kvalitními digitálními přístroji, které vedle kvalitního výsledku vyšetření ochrání pacienta před vyššími dávkami rtg záření běžnými při použití klasického rtg vyšetření. Je prokázáno, že rtg vyšetření v rámci preventivních vyšetření je třeba provádět minimálně 1x za 2 roky. Kvalitní dokumentace vyšetření je předpokladem využití výsledků tohoto vyšetření při dalších kontrolních návštěvách pacienta. Proto se velmi osvědčuje využít k tomuto vyšetření, vedle již zmíněného kvalitního rtg vyšetření i digitální fotografie a snímky zhotovené intraorální kamerou.

V našem oboru máme situaci usnadněnou tím, že víme, že se na vzniku většiny onemocnění dutiny ústní zásadním způsobem podílí nedostatečná úroveň ústní hygieny pacientů a také nezájem pacientů o preventivní vyšetření a v některých případech i o vlastní ošetření. U většiny pacientů v naší republice není úroveň hygieny dutiny ústní na dostatečné úrovni. Na tom se podílí zejména to, že v dřívějších dobách byl význam hygieny dutiny ústní velmi podceňován a pacienti nebyli o významu hygieny dostatečně informováni a instruováni. Nyní se však začíná tato situace postupně zlepšovat. Svým dílem k tomu přispívá i práce dentálních hygienistek, které se v našich ordinacích objevily teprve nedávno a které se specializují právě na tuto oblast. Poskytují profesionální péči o hygienu dutiny ústní, která je základním pilířem prevence ve stomatologii a jejím prostřednictvím lze poměrně snadno, samozřejmě za předpokladu spolupráce pacienta, předejít jak vzniku zubního kazu a onemocnění parodontu, tak i výrazně prodloužit životnost protetických prací v dutině ústní pacientů. Profesionální péče o hygienu dutiny ústní je také nezbytná u pacientů se zubními implantáty.

Pokud již dojde ke vzniku onemocnění a ošetření je nezbytné, je naší zásadou co nejšetrnější a nejvíce fyziologické ošetření (tedy ošetření jehož výsledek co nejvíce připomíná normální stav dutiny ústní) a samozřejmě jeho bezbolestnost. K ošetření používáme pouze velmi kvalitní a již dlouhodobě vyzkoušené dentální materiály. Důraz klademe vedle kvality a trvanlivosti také samozřejmě na estetický výsledek naší léčby. Komfort pacienta, informovanost pacienta o průběhu léčby i jejím předpokládaném výsledku a ceně ošetření, příjemné prostředí a vlídné zacházení jsou dalšími pilíři naší léčby. Důraz klademe také na schopnost poskytnout komplexní zubní péči, což v praxi znamená, že pacient nemusí docházet do jiných zařízení k poskytnutí specializovaného ošetření a je mu, s výjimkou ortodoncie, poskytnuta veškerá péče přímo v naší praxi.

koncepce
    Copyright © 2006 PCDI  
Události zihned